onsdag 17 september 2014

Veckans citat / Quote of the week

"An intellectual puzzle. What nuances might Dickens have added if he'd written the screenplay for Killer Klowns from Outer Space?"

- Dean Koontz

tisdag 16 september 2014

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER - Utgivningsdatum: 20:e oktober 2014
Ögats mörka labyrinter (Genre: thriller/spänning/action/fantastik)
Antal sidor: 396
Språk: Svenska
Format/Storlek: Storpocket, Classic A5 (148×210 mm)
ISBN 978-91-7565-116-3
Förlag: Solentro AB, Malmö


Synopsis - ÖGATS MÖRKA LABYRINTER:

Någon mördar kvinnliga studenter vid ett universitet i norra England. Bland offren finns en svenska. Kennet Sorin – fysikdoktor och thrillerförfattare – startar sin egen dunkla mordutredning med hjälp av sin katt och sin nya gåtfulla flickvän. Flickvännen visar sig vara spion och hemlig agent för SCDX, en fördold internationell brottsbekämpande organisation. SCDX är möjligtvis mer filosofi eller konsensus än företag. Samtidigt pressas Kennet av sin kontroversielle farbror.

Spåren leder Kennet till vetenskapens värld och mystik, inklusive ett möte med en svensk-amerikansk professor i Paris. Han upptäcker bisarrheter i sitt romanskrivande. Dessutom råkade han träffa den svenska tjejen två gånger: samma kväll som hon höggs ihjäl, och ett år tidigare, i samband med en vistelse i Sverige. Kan han själv vara mördaren? Är författaren en psykotisk romanfigur som klivit ut ur sin egen bok?Swedish original title: Ögats mörka labyrinter (Genre: thriller/suspense/action/fantasy)
396 pages
Language: Swedish
Format/Size: Trade paperback, A5 (148×210 mm)
ISBN 978-91-7565-116-3
Distribution & Administration: Solentro AB, Malmö, Sweden


Synopsis - ÖGATS MÖRKA LABYRINTER:

Someone murders female students at a university in northern England. Among the victims is a Swedish girl. Kennet Sorin – a physics doctor and thriller novelist – starts his own murky murder investigation with the help of his cat and his new mysterious girlfriend. The girlfriend turns out to be a spy and secret agent for SCDX, a shadowy international law enforcement organisation. SCDX is possibly more philosophy or consensus than a company. Meanwhile, Kennet is pushed by his controversial uncle.


The tracks lead Kennet to the world of science and mysticism, including a meeting with a Swedish-American professor in Paris. He discovers bizarre elements in his own fiction writing. In addition, he happened to meet the Swedish girl twice: the same evening she was stabbed to death, and a year earlier, in connection with a trip to Sweden. Could he be the killer himself? Is the author a psychotic fictional character who stepped out of his own book?
 

måndag 15 september 2014

Hjärtligt välkommen / Very welcome

Hjärtligt välkommen till FantastikThrillerSpace.

FantastikThrillerSpace handlar både om min egen fiction och om andras i den oändliga thriller-rymden. Jag ska beröra såväl litteraturens som filmens världar: två parallella universum, två integrerade fictionspråk. Av naturliga skäl läser jag mycket, både facklitteratur och fiction. Dessutom ser jag film. Under mina hittills arton år som utlandssvensk har jag haft nöjet att träffa och lyssna till ett flertal internationella superstjärnor från både filmens och litteraturens värld: globalt berömda filmregissörer och romanförfattare. Mina upplevelser, och hur mina upplevelser påverkar mig i mitt eget skapande av fiction, kommer att figurera på FantastikThrillerSpace i tillämpliga sammanhang.Very welcome to FantastikThrillerSpace.

FantastikThrillerSpace is both about my own fiction and others in the infinite space of thrillers. I’ll reflect on the literature world as well as the film world: two parallel universes, two integrated languages of fiction. For natural reasons, as a writer, I read a lot, both non-fiction and fiction. Furthermore, I see film. Over a number of years I’ve had the pleasure to meet and listen to several international superstars from both the literature- and the film world: globally renowned novelists and film directors. My experiences, and how my experiences affect me in my own creation of fiction, will feature at FantastikThrillerSpace in relevant contexts.