tisdag 16 september 2014

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER - Utgivningsdatum: 20:e oktober 2014
Ögats mörka labyrinter (Genre: thriller/spänning/action/fantastik)
Antal sidor: 396
Språk: Svenska
Format/Storlek: Storpocket, Classic A5 (148×210 mm)
ISBN 978-91-7565-116-3
Förlag: Solentro AB, Malmö


Synopsis - ÖGATS MÖRKA LABYRINTER:

Någon mördar kvinnliga studenter vid ett universitet i norra England. Bland offren finns en svenska. Kennet Sorin – fysikdoktor och thrillerförfattare – startar sin egen dunkla mordutredning med hjälp av sin katt och sin nya gåtfulla flickvän. Flickvännen visar sig vara spion och hemlig agent för SCDX, en fördold internationell brottsbekämpande organisation. SCDX är möjligtvis mer filosofi eller konsensus än företag. Samtidigt pressas Kennet av sin kontroversielle farbror.

Spåren leder Kennet till vetenskapens värld och mystik, inklusive ett möte med en svensk-amerikansk professor i Paris. Han upptäcker bisarrheter i sitt romanskrivande. Dessutom råkade han träffa den svenska tjejen två gånger: samma kväll som hon höggs ihjäl, och ett år tidigare, i samband med en vistelse i Sverige. Kan han själv vara mördaren? Är författaren en psykotisk romanfigur som klivit ut ur sin egen bok?Swedish original title: Ögats mörka labyrinter (Genre: thriller/suspense/action/fantasy)
396 pages
Language: Swedish
Format/Size: Trade paperback, A5 (148×210 mm)
ISBN 978-91-7565-116-3
Distribution & Administration: Solentro AB, Malmö, Sweden


Synopsis - ÖGATS MÖRKA LABYRINTER:

Someone murders female students at a university in northern England. Among the victims is a Swedish girl. Kennet Sorin – a physics doctor and thriller novelist – starts his own murky murder investigation with the help of his cat and his new mysterious girlfriend. The girlfriend turns out to be a spy and secret agent for SCDX, a shadowy international law enforcement organisation. SCDX is possibly more philosophy or consensus than a company. Meanwhile, Kennet is pushed by his controversial uncle.


The tracks lead Kennet to the world of science and mysticism, including a meeting with a Swedish-American professor in Paris. He discovers bizarre elements in his own fiction writing. In addition, he happened to meet the Swedish girl twice: the same evening she was stabbed to death, and a year earlier, in connection with a trip to Sweden. Could he be the killer himself? Is the author a psychotic fictional character who stepped out of his own book?