måndag 15 september 2014

Hjärtligt välkommen / Very welcome

Hjärtligt välkommen till FantastikThrillerSpace.

FantastikThrillerSpace handlar både om min egen fiction och om andras i den oändliga thriller-rymden. Jag ska beröra såväl litteraturens som filmens världar: två parallella universum, två integrerade fictionspråk. Av naturliga skäl läser jag mycket, både facklitteratur och fiction. Dessutom ser jag film. Under mina hittills arton år som utlandssvensk har jag haft nöjet att träffa och lyssna till ett flertal internationella superstjärnor från både filmens och litteraturens värld: globalt berömda filmregissörer och romanförfattare. Mina upplevelser, och hur mina upplevelser påverkar mig i mitt eget skapande av fiction, kommer att figurera på FantastikThrillerSpace i tillämpliga sammanhang.Very welcome to FantastikThrillerSpace.

FantastikThrillerSpace is both about my own fiction and others in the infinite space of thrillers. I’ll reflect on the literature world as well as the film world: two parallel universes, two integrated languages of fiction. For natural reasons, as a writer, I read a lot, both non-fiction and fiction. Furthermore, I see film. Over a number of years I’ve had the pleasure to meet and listen to several international superstars from both the literature- and the film world: globally renowned novelists and film directors. My experiences, and how my experiences affect me in my own creation of fiction, will feature at FantastikThrillerSpace in relevant contexts.