fredag 31 oktober 2014

Författaren och ämnet / The writer and the subject

Väljer författaren sitt ämne? Eller är det ämnet som väljer författaren? Frågan är förrädisk, inte alls enkel. Låt oss se vad två av litteraturvärldens giganter säger.

Mario Vargas Llosa: “Jag tror att ämnet väljer författaren. Jag har alltid haft en känsla av att vissa berättelser trängt sig på mig; jag kunde inte ignorera dem, eftersom de på något obskyrt sätt relaterade till någon form av grundläggande erfarenhet – jag kan inte riktigt säga hur.” (ur: The Paris Review)

Stephen King: ”Ibland talar jag inför grupper av människor som är intresserade av litteratur eller att skriva, och innan frågestunden är över är det alltid någon som reser sig och ställer frågan: Varför väljer du att skriva om sådana hemska ämnen? 

Jag svarar oftast detta med en annan fråga: Varför antar du att jag har ett val? 

Vi tycks alla vara utrustade med ett filter i våra sinnen, och alla filter har olika storlekar och maskor. Vad som fångas i mitt filter kanske rinner rakt igenom ditt.” (ur: förord till Night Shift)

--
Det är intressant att jämföra dessa uttalanden från två så väldigt olika författare som King och Vargas Llosa. De säger alltså samma sak: Författaren väljer inte sitt ämne. Det är tvärtom. Ämnet väljer författaren. Jag är själv övertygad om att det är sanning. Det är i alla fall sant för mig. Det finns en sorts kraft inom mig som dikterar vilka berättelser som kräver att berättas. Detta har varit sanning för mig ända sedan jag började skriva fiction på allvar och med en professionell inställning för sju år sedan. 

/*/*/

Does the writer choose his/her subject? Or is it the subject that chooses the writer? The question is treacherous, not at all simple. Let's see what two of the world's literary giants say.

Mario Vargas Llosa: "As far as I’m concerned, I believe the subject chooses the writer. I’ve always had the feeling that certain stories imposed themselves on me; I couldn’t ignore them, because in some obscure way, they related to some kind of fundamental experience - I can’t really say how." (from: The Paris Review


Stephen King: "Sometimes I speak before groups of people who are interested in writing or in literature, and before the question-and-answer period is over, someone always rises and asks this question: Why do you choose to write about such gruesome subjects? 


I usually answer this with another question: Why do you assume that I have a choice?


Writing is a catch-as-catch-can sort of occupation. All of us seem to come equipped with filters on the floors of our minds, and all the filters have differing sizes and meshes. What catches in my filter may run right through yours." (from: foreword to Night Shift)


--

It is interesting to compare these statements from two such very different writers as King and Vargas Llosa. They obviously say the same thing: The author does not choose his/her subject. It's the other way around. The subject chooses the writer. I am convinced that that is the truth myself. It is certainly true for me. There is a kind of force within me that dictates what stories that require to be told. This has been true for me since I started writing fiction seriously and with a professional approach seven years ago.

onsdag 29 oktober 2014

Möte med filmregissörerna/skådespelarna Adam Brooks, Matthew Kennedy och Conor Sweeney / Meeting with Canadian filmmakers (the Astron-6 team)


Från vimlet vid Sheffield Horror Film Festival 2014: Mitt möte med tre av de fem medlemmarna ur det kanadensiska filmskapar-teamet Astron-6: Adam Brooks (vänster), Matthew Kennedy och Conor Sweeney. Trycket från Adams arm om mina axlar får mig att luta något framåt. Och läsglasögonen, som jag inte har hunnit avlägsna, får mig att se tio år äldre ut än vad jag faktiskt är.

Regissören och skådespelaren Conor Sweeney (längst till höger) är bror till skådespelerskan Meredith Sweeney. Meredith förekommer i ett flertal Astron-6-filmer, bl a The Editor, Manborg, Father's Day, Lazer Ghosts 2, Haunted, och Cool Guys. De två Astron-6-medlemmarna som saknades vid tillställningen i Sheffield var Jeremy Gillespie (kompositör av filmmusik), och specialeffekt-mästaren tillika regissören Steven Kostanski, som också arbetar i Hollywood.

Den nya filmen The Editor hade brittisk/europeisk premiärvisning i Sheffield den 24:e oktober 2014. Filmen har svensk/nordisk-premiär vid Stockholms filmfestival i november 2014.

/

From the crowd at Sheffield Horror Film Festival 2014: My meeting with three of the five members of the Canadian filmmaking team Astron-6: Adam Brooks (left), Matthew Kennedy and Conor Sweeney. The pressure from Adam's arm around my shoulders makes me lean slightly forward. And the reading glasses, which I haven't had time to remove, make me look ten years older than I actually am.

The director and actor Conor Sweeney (far right) is the brother of actress Meredith Sweeney. Meredith occurs in several Astron-6 films, including The Editor, Manborg, Father's Day, Lazer Ghosts 2, Haunted and Cool Guys. The two Astron-6 members missing at the event in Sheffield were Jeremy Gillespie (composer of film scores), and the make-up/special-effects master and director Steven Kostanski, who also works in Hollywood.


fredag 24 oktober 2014

Nu ute i handeln: Min genreöverskridande thriller ÖGATS MÖRKA LABYRINTER / Now on sale: My cross-genre thriller ÖGATS MÖRKA LABYRINTER

Oktober 2014: Filmskaparen David Cronenberg (en av mina favoritregissörer) och jag debuterar som publicerande romanförfattare praktiskt taget samtidigt. Cronenbergs skruvade thriller Consumed publicerades den 9:e oktober, och min (skruvade?) thriller Ögats mörka labyrinter fick publiceringsdatumet 20:e oktober.

De olika online-butikerna har förstås sina individuella prissättningar för min bok, där förlaget Solentros egen online-bokhandel erbjuder lägsta pris. En jämförelse här:

CDON:
http://cdon.se/b%C3%B6cker/fundin%2c_johan/%C3%B6gats_m%C3%B6rka_labyrinter-30383402

Solentro:
http://www.solentro.se/publish/832

Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175651165

Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789175651163/ogats-morka-labyrinter/

/

October 2014: The filmmaker David Cronenberg (one of my favourite directors) and I become publishing novelists at about the same time: Cronenberg's twisted thriller Consumed was published on 9 Oct, and my (twisted?) thriller Ögats mörka labyrinter received the publication date 20 Oct.

At present, my published fiction exists in Swedish language edition only.torsdag 23 oktober 2014

Sheffield Horror Film Festival 2014

Dags igen för en av årets höjdpunkter: Sheffield Horror Film Festival (Skräckfilmfestivalen i Sheffield). Årets upplaga äger rum 24-26 oktober. Årets Hedersgäst är den legendariske amerikanske regissören/producenten Brian Yuzna. Bland övriga speciellt inbjudna gäster finns Adam Brooks, Matthew Kennedy och Conor Sweeney, tre av fem medlemmar ur det kanadensiska filmskapar-teamet Astron-6.

Jag kommer naturligtvis själv att vara på plats, liksom varje år, och jag laddar redan inför fredagskvällens öppningsgala.

/

That time of year again - one of the year's highlights: Sheffield Horror Film Festival. This year's edition takes place 24-26 October. The 2014 Honorary Guest is the legendary American director/producer Brian Yuzna. Other specially invited guests include Adam Brooks, Matthew Kennedy and Conor Sweeney, three of five members from the Canadian filmmaking team Astron-6.

I'll attend the event myself of course, just like every year, and I'm already getting mentally ready for tomorrow night's Opening Gala.

torsdag 16 oktober 2014

Mitt möte med science fiction-mästaren Peter F. Hamilton / My meeting with science fiction master Peter F. Hamilton

Det var naturligtvis roligt att en av världens främsta science fiction-författare önskade mig lycka till med lanseringen av min debutroman nu i oktober. I tisdags hade jag nöjet att träffa och lyssna till Peter F. Hamilton, Storbritanniens och en av världens bäst säljande science fiction-författare. Tillställningen ägde rum på Waterstones i Leeds. Science fiction-mästaren gav ett föredrag kring sin nya rymdopera och avslutade med boksignering.

/

It was nice, of course, that one of the world's greatest science fiction authors wished me good luck with the launch of my debut novel this month. Last Tuesday I had the pleasure to meet and listen to Peter F. Hamilton, Britain's and one of the world's best selling science fiction novelists. The event took place at Waterstones in Leeds. The science fiction master gave a talk surrounding his new Space Opera and concluded with book signing.  


torsdag 9 oktober 2014

Film: MAPS TO THE STARS

Maps to the Stars (David Cronenberg 2014; Canada/USA/Germany/France)
Cast: Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Evan Bird, Olivia Williams, Robert Pattinson, Sarah Gadon, Justin Kelly, Niamh Wilson, Emilia McCarthy, Kiara Glasco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David Cronenberg är en av mina absoluta favoritregissörer. Igår kväll såg jag hans senaste film, Maps to the Stars. En förträfflig film med mångfacetterat djup. Cronenbergs bästa på flera år, hans bästa sedan eXistenZ.

Mina tio favoriter (i godtycklig ordning) av David Cronenbergs filmer:

FLUGAN
VIDEODROME
THE BROOD - MISSFOSTRET
FROSSA
SCANNERS

eXistenZ
DUBBELGÅNGARE
CRASH
RABID
MAPS TO THE STARS

/

David Cronenberg is one of my favourite directors. Last night I saw his latest film, Maps to the Stars. A brilliant film with multifaceted depth. Cronenberg's best in years, his best since eXistenZ.

My top ten favourites (in arbitrary order) of David Cronenberg's films:

THE FLY
VIDEODROME
THE BROOD
SHIVERS
SCANNERS
eXistenZ
DEAD RINGERS
CRASH
RABID
MAPS TO THE STARS

  

lördag 4 oktober 2014

Senast lästa böcker (fiction) / Most recently read books (fiction)

DRAGO DESCENDING (Greg F. Gifune)
HAUNTED (James Herbert)
EXTREME MEASURES (Michael Palmer)
THE STORE (Bentley Little)
TRANSPLANT (Leonard Goldberg)
THE NIGHTRUNNERS (Joe R. Lansdale)
THE GLORY BUS (Richard Laymon)
LIVE GIRLS (Ray Garton)
INTERVENTION (Robin Cook)
DEADLY ERRORS (Allen Wyler)
LETHAL PRACTICE (Peter Clement)