söndag 26 april 2015

Dario Argento: om Ingmar Bergman och om att arbeta med Max von Sydow / Dario Argento: on Ingmar Bergman and on working with Max von Sydow

Två gånger har jag haft nöjet att träffa den italienske skräckfilmregissören Dario Argento, senast i samband med en tillställning på Brittiska Filminstitutet i London (BFI, Southbank). Jag var bland annat intresserad av samarbetet mellan Argento och Max von Sydow under inspelningen av Sleepless, en av mina favoriter bland Argentos filmer, en stilistisk thriller där von Sydow spelar en av huvudrollerna. Kvällens BFI-program inkluderade en scenintervju med Argento, vilken varvades med en projicering av utvalda sekvenser ur regissörens filmografi vilka belyste hans färgstarka karriär; en signeringsession och konversation med fansen; avslutningsvis en visning av den övernaturliga rysaren Suspiria, Argentos mest kända film.

”Är du svensk?” undrade Argento leende, när jag frågade om samarbetet med Max von Sydow. Givetvis uppskattade han samarbetet med von Sydow, fortfarande en av världens mest eftersökta skådespelare. Jag hade inte förväntat mig någon annan respons. Ändå ville jag ställa frågan. Genom von Sydow fanns det en spännande länk till Ingmar Bergman. Jag passade på att sträcka fram ett DVD-omslag, vilket regissören gladeligen signerade (foto nedan).  

Max von Sydow var dock inte den första svenska skådespelaren i en Argento-film. Den svenska skådespelerskan och modellen Eva Axén hade en liten men viktig roll i Suspiria (1977).

Ingmar Bergman, from the beginning, was one of the most interesting directors in the world for me.” – Dario Argento


Regissören skrev på det DVD-omslag jag hade med mig till tillställningen i London.
The director wrote on the DVD cover I had brought to the event in London.


Svenskan Eva Axén (i rollen som Pat Hingle) i Suspiria (1977), Dario Argentos mest kända film. Liksom Bergman använder Argento ofta reflektioner i bildspråket.
(Foto: © Seda Spettacoli SpA Rome.)
Swedish actress and model Eva Axén (as Pat Hingle) in Suspiria (1977), Dario Argento’s best-known film. Like Bergman, Argento often uses reflections in his cinematic language.
(Image: © Seda Spettacoli SpA Rome.)

/*/*/

Twice I’ve had the pleasure to meet the Italian horror director Dario Argento, most recently in connection with an event at the British Film Institute in London (BFI, Southbank). I was interested in (among other things) the cooperation between Argento and Max von Sydow during the shooting of Sleepless, one of my favorite Argento films, a stylistic thriller in which von Sydow plays one of the lead roles. Tonight's BFI program included a scene interview with Argento, which alternated with a projection of selected sequences from the director's filmography that highlighted his colorful career; a signing session and meeting/conversation with the fans; and a screening of the supernatural terror movie Suspiria, Argento's most famous picture.

"Are you Swedish?" wondered Argento, smiling, when I asked about his collaboration with Max von Sydow. Of course he appreciated the cooperation with von Sydow, still one of the world's most sought-after actors. I didn’t expect any other kind of response. Still, I wanted to ask the question. Through von Sydow, there was an exciting link to Ingmar Bergman. I took the opportunity to hand over a DVD cover, which the director gladly autographed.

Max von Sydow wasn’t the first Swedish actor/actress in an Argento film. The Swedish actress and model Eva Axen had a small but important role in Suspiria (1977).

Ingmar Bergman, from the beginning, was one of the most interesting directors in the world for me.” – Dario Argento

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu ute i handeln / Now on sale:

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER – en genreöverskridande thriller av Johan Fundin
ISBN 978-91-7565-116-3

CDON:
http://cdon.se/b%C3%B6cker/fundin%2c_johan/%C3%B6gats_m%C3%B6rka_labyrinter-30383402

Solentro:
http://www.solentro.se/publish/832

Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175651165

Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789175651163/ogats-morka-labyrinter/


Läsarkommentarer om ÖGATS MÖRKA LABYRINTER:

”Riktigt spännande från början till slut - en "bladvändare".”

”Vilken rysare! Den är riktigt riktigt bra! Hade allt en spänningsbok behöver; mystik, mord, villospår, karaktärer, kärlek och till och med en biljakt!”

”Den är väldigt spännande. Det är finess i tankegångarna och språket skiljer sig från andra deckare.”

”Spännande, underhållande, målande beskriven och klurig läsning. Jag är imponerad. Vilket slut!”

"Vilken spännande story! Imponerande!"