onsdag 6 april 2016

Miscellaneous / Diverse

1) Den tvåspråkiga strukturen hos webbplatsen FantastikThrillerSpace kommer att försvinna. I samband med att min författarkarriär inom den närmaste framtiden lanseras internationellt via ett brittiskt bokförlag blir den här webbplatsen fullständigt engelskpråkig. Hädanefter skriver jag böcker på endast engelska. Min tredje skräck-thriller kommer att ges ut för första gången på mitt brittiska förlag. Mina två tidigare böcker översätts i dagsläget till engelska.  

1) The bi-langual structure of the website FantastikThrillerSpace will soon disappear. In connection with the near-future international launch of my horror suspense books via a British publishing house, FantastikThrillerSpace now becomes a 100% English-language website. From now on, I write books in English only. My books already published in Swedish are being translated into English.  2) Genom mitt svenska förlag Solentro fick jag veta att arkivbiblioteket Svenska Deckarbiblioteket i Eskilstuna önskar ett (nytt) exemplar av min andra bok, Systerskuggornas dans. Jag undrar var som skett med det exemplar som jag personligen lämnade in på arkivbiblioteket i samband med mitt Sverige-besök i julas. Boken var en tid registrerad på Svenska Deckarbibliotekets webbplats, men inte längre. Är boken stulen? Den enkla situationen har en enkel lösning: arkivbiblioteket ska få ett nytt exemplar av Systerskuggornas dans.


2) Through my Swedish publishing house Solentro, I learned that the Swedish national archive library Svenska Deckarbiblioteket (a national archive of suspense fiction) wants a (new) copy of my second horror suspense novel, Systerskuggornas dans (Swedish title). I wonder what happened to the copy I handed in at the archive library in person, in connection with my visit to Sweden last Christmas. The book was registered at their website earlier (I checked myself), but now it has disappeared. Is the book stolen? The simple situation has a simple solution: the archive library will get another copy.3) Den amerikanske bestseller-författaren Michael Connelly besöker återigen Storbritannien. Tillställningen med den globala stjärnförfattaren äger rum på The Dancehouse, Oxford Road, Manchester, måndag 17 oktober 2016. Michael Connelly's böcker har hittills sålt i 60 miljoner exemplar.


3) International superstar author Michael Connelly returns to the UK for an event at The Dancehouse, Oxford Road, Manchester, Monday 17 October 2016. Michael Connelly's suspense novels have sold 60 million copies worldwide.  4) Poeten Lennart Fundin (min farbror) har skrivit hundratals (om inte något tusental) dikter under flera decennier. Lennart Fundin, sedan länge bosatt i Åmål, Dalsland, har bland annat publicerat texter i en lokaltidning och offentligt hjälpt den lokala allmänheten med julklappsrim. Ett urval av författarens bästa poem (73 stycken) har nyligen givits ut i bokform: In- och utfall. ISBN: 978-91-88159-08-3. Förlag Hede. Boken kan beställas från Förlag Hede Ord & Ton, Box 4, 840 93 Hede, eller via e-post: ordochton@yahoo.se


4) The Swedish poet Lennart Fundin (my uncle) has written hundreds (if not around a thousand) poems in the last few decades. Among many things, Lennart Fundin has published texts in a Swedish local paper and officially helped the local public with rhymes for Christmas gifts. Now a selection of some of the author's best poems has been released in book form (Swedish language), comprising 73 poems: Collection title: In- och utfall. ISBN: 978-91-88159-08-3. Publisher: Förlag Hede. The book can be ordered from Förlag Hede Ord & Ton, P.O. Box 4, SE- 840 93 Hede, Sweden, or via e-mail: ordochton@yahoo.se   
Reproducerad här med tillstånd från författaren / Reproduced here with permission from the author:
Den första dikten ur In- och utfall / The first poem from In- och utfall:


ENKELRIKTAT


Ni har väl upptäckt

att segaste släktet
är vandraren på ett
övergångsställe

Man skrider så stilla

och verkar inbilla
sig här är det fritt
för mannen med frilla

Bilisten står stilla

och lider
får svårt med
att passa tider

Copyright Ó Lennart Fundin 2015